dissabte, 17 de març de 2012

El nombre de parelles de fet inscrites al registre a Girona es duplica en un any

L'any passat la xifra va ser de 336 unions mentre que el 2010 la quantitat va ser de 176


El nombre de parelles de fet inscrites al registre de l'Ajuntament de Girona s'ha multiplicat per dos en un any. Les dades del consistori es mantenien estables els darrers anys, però l'increment d'unions ha passat de 176 l'any 2010 a 366 l'any passat. En pràcticament dos de cada tres casos, la parella està formada per un membre de nacionalitat espanyola i un altre de no comunitari.
Les primeres dades del registre de parelles de fet són de l'any 2003. S'hi van apuntar 58 parelles. L'any ?següent, ja hi havia 147 unions. Durant aquells primers anys era l'única manera que parelles que s'apuntaven al registre s'equiparessin pel que fa a drets, amb els matrimonis. Molts ajuntaments van ?obrir aquest servei. Entre el 2005 i el 2009, la xifra d'aquest tipus d'unions a la ciutat de Girona es va anant mantenint més o menys estable entre les 115 i les 196 unions, segons l'any. 
Amb el pas dels anys, molts consistoris van tancar els registre de parelles de fet, perquè la legislació catalana i el Codi Civil català ja permeten gaudir dels mateixos drets. És el cas de l'Ajuntament de Salt. No obstant això, darrera del tancament del servei per part dels consistori també hi ha una manera d'evitar pssibles fraus a l'hora de persones estrangeres per aconseguir legalitzar-se al país.
La regidoria de Serveis Administratius de Girona, Roser Urra, ha explicat que estan estudiant quin ha de ser el futur del registre de parelles de fet. La representant municipal admet que estan valorant les dades que disposen del registre i la legislació catlana vigent. 
De moment, segons explica Roser Urra, estan estudiant cada petició que els arriba "una a una". Explica que en alguns casos "no hi ha cap dubte" i que la inscripció es fa sense cap problema. També hi ha vegades que hi ha dificultats per ?assegurar-se que tota la documentació que porten és la que ha de ser perquè hi ha alguna sospita d'una unió per convenència. 
Ara per ara, la tipologia més habitual de les parelles de fet correspon al d'un membre de la parella de nacionalitat espanyola i un de no comunitari (67,5% dels registres), seguit de dos membres espanyols (16,25%), i de tots dos no comunitaris (10%). També hi ha casos on un membre és no comunitari i un és comunitari no espanyol (3,75%), un membre espanyol i un comunitari no espanyol (1,25%) i tots dos comunitaris no espanyols (1,25%).

Aquest blog és

Aquest blog és

Contador web

Vist des de...

free counters